Aleksandra Szaniawska

1.11.2016 r. rozpoczęłam pracę na Wydziale Chemii UW w ramach realizacji projektu
Zastosowanie techniki SERS do wykrywania mutacji genu BRAF ” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant „Fuga” 2016/20/S/ST4/00148 ). Korzystając z technik spektroskopowych badam oddziaływanie DNA z powierzchnią metaliczną.

Dotychczasowe wyniki zostały opublikowane w 5 pracach:

  1. E. Pyrak, J. Krajczewski, A. Kowalik, A. Kudelski, A. Jaworska, Surface Enhanced Raman Spectroscopy for DNA Biosensors – How Far Are We?, Molecules 2019, 24, 24, 4423, IF=3.060, DOI: https://doi.org/10.3390/molecules24244423
  2. E. Pyrak, A. Jaworska*, A. Kudelski, SERS Studies of Adsorption on Gold Surfaces of Mononucleotides with Attached Hexanethiol Moiety: Comparison with Selected Single-Stranded Thiolated DNA Fragments, Molecules 2019, 24, 21, 3921, IF=3.060, DOI: 10.3390/molecules24213921
  3. A. Jaworska*, E. Pyrak, A. Kudelski, Comparison of the efficiency of generation of Raman radiation by various Raman reporters connected via DNA linkers to different plasmonic nano-structures, Vibrational Spectroscopy 2019, 101, 34-39, IF=1.363, DOI: 10.1016/j.vibspec.2019.01.002
  4. A. Jaworska*, A. Jabłońska, T. Wilanowski, B. Pałys, S. Sęk, A. Kudelski, Influence of amine and thiol modifications at the 3′ ends of single stranded DNA molecules on their adsorption on gold surface and the efficiency of their hybridization, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2018, 203, 31-39, IF=2.536, DOI: 10.1016/j.saa.2018.05.076
  5. A. Jabłońska, A. Jaworska, M. Kasztelan, S. Berbeć, B. Pałys, Graphene and Graphene Oxide Applications for SERS Sensing and Imaging, Current Medicinal Chemistry 2018, 25, 1,  IF=3.469, DOI: 10.2174/0929867325666181004152247