Kontakt

dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW
akudel@chem.uw.edu.pl

dr Jan Krajczewski
jkrajczewski@chem.uw.edu.pl

dr Agata Królikowska
e-mail: akrol@chem.uw.edu.pl
tel. +48 (22) 55 26407 , pokój F305

dr Aleksandra Szaniawska, Opiekun roku ChAI/ZMITP (inż.)
e-mail: aleksandra.szaniawska@uw.edu.pl
pokój 4.119 CNBCH, ul. Żwirki i Wigury 101

Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych, 
Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski,
ul. Ludwika Pasteura 1,
02-093 Warszawa


Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski,
ul. Ludwika Pasteura 1,
02-093 Warszawa