Jan Krajczewski

Dnia 25.06.2018 obroniłem rozprawę doktorską zatytułowaną:
Uruchamiana przez rezonans plazmonów powierzchniowych synteza różnych nanostruktur ze srebra, zaś dnia 27.06.2018 Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi tytuł Doktora Nauk.

Dzięki zdobytemu grantowi Etiuda 5 odbyłem trzymiesięczny staż w grupie Pani Profesor Helen Townley na University of Oxford.

Uzyskałem grant Etiuda 5 z Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu: Uruchamiana przez rezonans plazmonów powierzchniowych synteza różnych nanostruktur ze srebra. Numer dofinansowania: UMO-2017/24/T/ST5/00171.