Spektrometr Ramanowski T 64000 Jobin – Yvon

Spektrometr Ramanowski T 64000 Jobin – Yvon

Wyposażony w trójsiatkowy monochromator z siatkami holograficznymi i czuły detektor CCD. Spektrometr sprzężony jest z mikroskopem optycznym Olympus. Praca w opcji mikroskopii konfokalnej pozwala rejestrować widma Ramana z bardzo małych objętości.


Aparatura

Spektrometr ramanowski Jobin Yvon-Spex T64000 z trójsiatkowym monochromatorem, wyposażony w mikroskop konfokalny. Aparat może pracować z pojedynczą lub potrójną monochromatyzacją. Przy pojedynczej monochromatyzacji rozproszenie rayleighowskie jest efektywnie usuwane za pomocą filtrów typu „notch” (dla linii laserowych 488, 514.5 i 647.1 nm). Siatki holograficzne 600 i 1800 nacięć/mm, stosowane wymiennie. Detektor CCD 1024 x 256 pikseli, chłodzony ciekłym azotem. Mikroskop konfokalny Olympus BX40 wyposażony jest w kilka obiektywów, w tym obiektyw dalekozasięgowy (50x). Aparat wyposażony jest także w komorę „makro”, do pomiarów widm bez użycia mikroskopu.

Źródło światła wzbudzającego – laser gazowy Ar / Kr ( najsilniejsze linie 488, 514.5 i 647.1 nm), firmy Laser-Tech, model LJ-800.

Opis metody

W spektroskopii ramanowskiej mierzymy widmo oscylacyjne lub rotacyjne molekuł prowadząc pomiar intensywności światła z zakresu nadfioletu, widzialnego lub bliskiej podczerwieni, nieelastycznie rozproszonego na próbce. Metoda może być wykorzystana zarówno do identyfikacji molekuł jak i do pomiarów ilościowych. Widma mogą być rejestrowane dla próbek ciekłych, stałych i gazowych. Możliwe są także pomiary cienkich filmów molekularnych na stałych podłożach. Stosując wzbudzenie odpowiadające obszarowi absorpcji elektronowej próbki otrzymać można tzw. rezonansowe widmo Ramana, które charakteryzuje się znaczną intensywnością. Słabe z natury rozproszenie ramanowskie można także wzmocnić kilka rzędów wielkości stosując tzw. powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana (SERS).