Nanorezonatory elektromagnetyczne o silnych właściwościach magnetycznych: nowe materiały do prowadzenia analiz powierzchni przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Nr rej.: 2017/25/B/ST5/01997)

            Określanie składu chemicznego powierzchni różnych materiałów jest bardzo ważne zarówno w badaniach podstawowych jak i stosowanych. Analizy składu powierzchni prowadzi się wieloma różnego rodzaju metodami, przy czym znaczna część dostępnych technik badawczych pozwala tylko na określanie składu powierzchni próbki, która znajduje się w wysokiej próżni. W wielu przypadkach interesuje nas jednak wyznaczenie składu powierzchni badanego obiektu znajdującego się w warunkach in situ, czyli, na przykład, w gazie o „normalnym” lub podwyższonym ciśnieniu, albo zanurzonego w cieczy. Wykonanie analizy powierzchniowej próbki znajdującej się w cieczy lub powietrzu jest szczególnie istotne dla obiektów biologicznych, dla których umieszczenie próbki w próżni powoduje zazwyczaj nieodwracalną zmianę jej struktury i zniszczenie obiektu. Bardzo dobrą metodą pozwalającą na określenie składu powierzchni różnego rodzaju obiektów (w tym obiektów biologicznych) w warunkach in situ jest pokrycie badanego obiektu nanorezonatorami elektromagnetycznymi, które znacznie lokalnie zwiększające natężenie promieniowania elektromagnetycznego padającego na próbkę. Powoduje to ogromny wzrost efektywności różnego rodzaju procesów optycznych zachodzących w pobliżu nanorezonatora – w tym efektywności generowania sygnału ramanowskiego. W takim przypadku mierzone widmo ramanowskie jest zdominowane przez wkład od cząstek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nanorezonatorów – dzięki temu, nawet gdy wiązka laserowa używana do rejestracji widma penetruje badany obiekt na znaczną głębokość, mierzone widmo ramanowskie pochodzi praktycznie tylko o molekuł znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nanorezonatorów – czyli od warstwy powierzchniowej. Struktura wielu związków organicznych, w tym na przykład białek, może ulec znacznej zmianie pod wpływem bezpośredniego oddziaływania z powierzchnią metalem, z którego wykonany jest nanorezonator. W tym celu metal pokrywa się cienką warstwą przeźroczystego materiału, oddziaływanie z którym relatywnie niewiele wpływa na strukturę badanych molekuł (takiego jak tlenek glinu czy tlenek krzemu). Jednym z głównych problemów w tego typu badaniach jest trudność w jednorodnym nakładaniu nanorezonatorów na analizowaną powierzchnię, jak również ich późniejsze usuwanie z delikatnych obiektów, takich jak tkanki roślinne, czy też różnego rodzaju dzieła sztuki. Celem realizowanego projektu jest synteza nanorezonatorów elekromagnetycznych mających jednocześnie silne właściwości magnetyczne i ich późniejsze zastosowanie do prowadzenia badań powierzchniowych. Tego rodzaju nowatorski materiał powinien znacząco ułatwić przeprowadzanie analiz powierzchniowych przy pomocy spektroskopii Ramana.

Publikacje naukowe będące wynikiem realizacji projektu:

1) K. Kołątaj, R. Ambroziak, M. Kędziora, J. Krajczewski, A. Kudelski

    Formation of bifunctional conglomerates composed of magnetic γ-Fe⁠2O⁠3 nanoparticles and

    various noble metal nanostructures.

    Appl. Surf. Sci., 470 (2019) 970–978.

2) J. Krajczewski, A. Kudelski

    Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy: A mini review.

    Front. Chem7 (2019) 410-1–410-6.

3) J. Krajczewski, M. Kędziora, K. Kołątaj, A. Kudelski

    Improved synthesis of concave cubic gold nanoparticles and their applications for Raman

    analysis of surfaces.

    RSC Adv. 9 (2019) 18609–18618.

4) J. Krajczewski, A. Michałowska, A. Kudelski

    Star-shaped plasmonic nanostructures: New, simply synthetized materials for Raman

    analysis of surfaces

    Spectrochim. ActaA 225 (2020) 117469-1–117469-7.

Kontakt

dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW
akudel@chem.uw.edu.pl

dr Jan Krajczewski
jkrajczewski@chem.uw.edu.pl

dr Agata Królikowska
e-mail: akrol@chem.uw.edu.pl
tel. +48 (22) 55 26407 , pokój F305

dr Aleksandra Szaniawska, Opiekun roku ChAI/ZMITP (inż.)
e-mail: aleksandra.szaniawska@uw.edu.pl
pokój 4.119 CNBCH, ul. Żwirki i Wigury 101

Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych, 
Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski,
ul. Ludwika Pasteura 1,
02-093 Warszawa


Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski,
ul. Ludwika Pasteura 1,
02-093 Warszawa

Najważniejsze publikacje

Formation of bifunctional conglomerates composed of magnetic γ-Fe2O3 nanoparticles and various noble metal nanostructures

K. Kołątaj, R. Ambroziak, M. Kędziora, J. Krajczewski, A. Kudelski
Applied Surface Sciencem 470, 970-978, 2018

New strategy for the gene mutation identification using surface enhanced Raman spectroscopy (SERS)

A. Kowalczyk, J. Krajczewski, A. Kowalik, J. L Weyher, I. Dzięcielewski, M. Chłopek, S. Góźdź, A. M. Nowicka, A. Kudelski
Biosensors and Bioelectronics, 132, 326-332, 2019

Dipyramidal-Au@ SiO2 nanostructures: New efficient electromagnetic nanoresonators for Raman spectroscopy analysis of surfaces

K. Kołątaj, J. Krajczewski, A. Kudelski
Applied Surface Science, 456, 932-940, 2018

Silver nanoparticles with many sharp apexes and edges as efficient nanoresonators for shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy

K. Kołątaj, J. Krajczewski, A. Kudelski
Journal of Physical Chemistry C, 121, 12383-12391, 2017

Enhanced catalytic activity of solid and hollow platinum-cobalt nanoparticles towards reduction of 4-nitrophenol

J. Krajczewski, K. Kołątaj, A. Kudelski
Applied Surface Science, 388, 624-630, 2016

Silica-protected hollow silver and gold nanoparticles: new material for Raman analysis of surfaces

H. Abdulrahman, J. Krajczewski, D. Aleksandrowska, A. Kudelski
Journal of Physical Chemistry C, 119, 20030-20038, 2015

Reduced graphene oxide doping with nanometer-sized ferrocene moieties – New active material for glucose redox sensors

E. Matysiak-Brynda, J. P. Sęk, A. Kasprzak, A. Królikowska, M. Donten, M. Patrzalek, M. Poplawska, A. M. Nowicka
Biosens. Bioelectron., 128, 2019, 23-31

SERS-based pH sensor utilizing 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole functionalized Ag nanoparticles

P. Piotrowski, B. Wrzosek, A. Królikowska, J. Bukowska
Analyst, 139, 2014, 1101-1111

Exchange of methyl- and azobenzene- terminated alkanethiols on polycrystalline gold studied by tip enhanced Raman mapping

G. Picardi, A. Królikowska, R. Yasukuni, M. Chaigneau, M. Escude, V. Mourier, C. Licitra, R. Ossikovski
Chem. Phys. Chem., 2014, 15, 276–282

Surface-enhanced resonance Raman scattering (SERRS) as a tool for the studies of electron transfer proteins attached to biomimetic surfaces: Case of cytochrome c

A. Królikowska
Artykuł przeglądowy; Electrochim. Acta, 111, 2013, 952-995

Silver nanoparticles-induced photocurrent enhancement at WO3 photoanodes

R.Solarska, A. Królikowska, J. Augustyński,
Angew. Chem. Int. Ed., 49, 2010, 7980–7983

SERS studies on the structure of thioglycolic acid monolayers on silver and gold

A. Królikowska, A.Kudelski, A.Michota, J.Bukowska, Surf.Sci. 532-535, 2003, 227-232

Spektrometr Ramanowski T 64000 Jobin – Yvon

Spektrometr Ramanowski T 64000 Jobin – Yvon

Wyposażony w trójsiatkowy monochromator z siatkami holograficznymi i czuły detektor CCD. Spektrometr sprzężony jest z mikroskopem optycznym Olympus. Praca w opcji mikroskopii konfokalnej pozwala rejestrować widma Ramana z bardzo małych objętości.


Aparatura

Spektrometr ramanowski Jobin Yvon-Spex T64000 z trójsiatkowym monochromatorem, wyposażony w mikroskop konfokalny. Aparat może pracować z pojedynczą lub potrójną monochromatyzacją. Przy pojedynczej monochromatyzacji rozproszenie rayleighowskie jest efektywnie usuwane za pomocą filtrów typu „notch” (dla linii laserowych 488, 514.5 i 647.1 nm). Siatki holograficzne 600 i 1800 nacięć/mm, stosowane wymiennie. Detektor CCD 1024 x 256 pikseli, chłodzony ciekłym azotem. Mikroskop konfokalny Olympus BX40 wyposażony jest w kilka obiektywów, w tym obiektyw dalekozasięgowy (50x). Aparat wyposażony jest także w komorę „makro”, do pomiarów widm bez użycia mikroskopu.

Źródło światła wzbudzającego – laser gazowy Ar / Kr ( najsilniejsze linie 488, 514.5 i 647.1 nm), firmy Laser-Tech, model LJ-800.

Opis metody

W spektroskopii ramanowskiej mierzymy widmo oscylacyjne lub rotacyjne molekuł prowadząc pomiar intensywności światła z zakresu nadfioletu, widzialnego lub bliskiej podczerwieni, nieelastycznie rozproszonego na próbce. Metoda może być wykorzystana zarówno do identyfikacji molekuł jak i do pomiarów ilościowych. Widma mogą być rejestrowane dla próbek ciekłych, stałych i gazowych. Możliwe są także pomiary cienkich filmów molekularnych na stałych podłożach. Stosując wzbudzenie odpowiadające obszarowi absorpcji elektronowej próbki otrzymać można tzw. rezonansowe widmo Ramana, które charakteryzuje się znaczną intensywnością. Słabe z natury rozproszenie ramanowskie można także wzmocnić kilka rzędów wielkości stosując tzw. powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana (SERS).

Spektrometr ramanowski LabRAM HR800 Horiba Jobin Yvon

Spektrometr ramanowski (przyrząd dyspersyjny)

LabRAM HR800 Horiba Jobin Yvon

Wyposażony w:

  • mikroskopy konfokalne: dolnostolikowy oraz odwrócony (Olympus),
  • uchwyt do pomiarów próbek ciekłych w kuwecie,
  • lasery: fioletowy (405 nm), zielony (532 nm), czerwony (633 nm) oraz z zakresu bliskiej podczerwieni (785 nm).

Ponadto oferuje:

  • możliwość ramanowskiego mapowania punktowego,
  • możliwość pomiarów z wysoką rozdzielczością spektralną (siatka dyfrakcyjna

    1800 rys/mm),

  • sprzężenie w oświetleniu bocznym z mikroskopem AFM/STM, dające możliwość pomiarów rozpraszania ramanowskiego wzmocnionego ostrzem (TERS) – złamanie ograniczenia dyfrakcyjnego (nanometryczna rozdzielczość).

Opiekun przyrządu LabRam HR800:

dr Agata Królikowska

Tel. +48 (22) 55 26407

e-mail: akrol@chem.uw.edu.pl

Opis przyrządu

Spektrometr posiada detektor typu CCD 1024 x 256 pikseli, chłodzony za pomocą ogniwa Peltiera. Użycie filtrów krawędziowych do odcięcia linii Rayleigha uniemożliwia pomiar składowej antystokesowskiej. Mikroskopy konfokalne firmy Olympus są wyposażone w kilka obiektywów, w tym obiektyw dalekozasięgowy (50x). Praca w trybie mikroskopii konfokalnej pozwala rejestrować widma Ramana z bardzo małych objętości/niewielkich powierzchni. Istnieje także możliwość pomiarów ramanowskich w skali „makro”, tzn. dla próbek ciekłych w kuwecie bez użycia mikroskopu.

Opis metody

W spektroskopii ramanowskiej mierzymy widmo oscylacyjne (lub rzadziej rotacyjne) cząsteczek, prowadząc pomiar intensywności światła z zakresu nadfioletu, widzialnego lub bliskiej podczerwieni, rozproszonego nieelastycznie na próbce. Metoda ta jest wykorzystana zarówno do identyfikacji jakościowej, jak i do pomiarów ilościowych. Widma mogą być rejestrowane dla próbek stałych, ciekłych oraz rzadziej gazowych. Możliwe są także pomiary cienkich filmów molekularnych na stałych podłożach. Stosując wzbudzenie odpowiadające energii absorpcji elektronowej próbki otrzymać można tzw. rezonansowe widmo Ramana, które charakteryzuje się zwiększoną intensywnością w porównaniu do klasycznego efektu ramanowskiego. Słabe z natury rozproszenie ramanowskie można także wzmocnić kilka rzędów wielkości stosując tzw. powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana (SERS). Wymaga to adsorpcji analitu na powierzchni nanostruktur srebrnych lub złotych.

Opracowanie nowej metody wykrywania DNA o danej sekwencji przy pomocy powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
(Nr rej.: 2019/35/B/ST4/02752)


    Wykrycie w analizowanym materiale biologicznym określonych fragmentów DNA (zwykle zawierających mutację) może wpływać na decyzje kliniczne, dlatego też, wykrywanie specyficznego DNA jest bardzo ważne z praktycznego punktu widzenia. Metody rutynowo stosowane do wykrywania danej sekwencji DNA są dość skomplikowane i czasochłonne, tak więc, wiele grup badawczych próbuje opracować nowe typy czujników DNA aby zastąpić czujniki obecnie używane. Jedną z technik, która jest uważana za bardzo obiecującą w wykrywaniu określonych fragmentów DNA, jest powierzchniowo wzmocniona spektroskopia rozpraszania ramanowskiego SERS (SERS jest akronimem od nazwy angielskiej: surface-enhanced Raman scattering). Spektroskopia SERS wykorzystuje duży wzrost wydajności generowania sygnału Ramana spowodowany przez lokalne wzmocnienie natężenia pola elektrycznego w pobliżu nanorezonatorów elektromagnetycznych. Wybór SERS jako bardzo obiecującej techniki wykrywania DNA wynika głównie z faktu, że SERS jest niezwykle czułym narzędziem analitycznym; w niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dobrej jakości sygnału SERS nawet od pojedynczej cząsteczki. W 2019 r. zaproponowaliśmy nową strategię identyfikacji mutacji genowych za pomocą spektroskopii SERS. Nasze wstępne badania zmian struktury warstwy utworzonej z jednoniciowego DNA (ssDNA) z dołączonym ugrupowaniem tiolowym wykazały, że gdy takie struktury inkubuje się z próbką zawierającą poszukiwane DNA komplementarne do unieruchomionego wychwytującego ssDNA, obecność poszukiwanego ssDNA powoduje hybrydyzację, która indukuje zmianę konformacji łącznika tiolowego poprzez który wychwytujące ssDNA jest przyłączone do powierzchni. Zmiana struktury łącznika tiolowego powoduje widoczną różnicę w mierzonym widmie SERS (ze względu na mechanizm wzmocnienia SERS, mierzone widma SERS są zdominowane przez drgania fragmentów znajdujących się bezpośrednio przy powierzchni nanorezonatora). Poznanie mechanizmu wspomnianego przekształcenia monowarstwy łącznikowej bardzo ułatwi działania mające na celu zwiększanie czułości i selektywności tego typu ramanowskich czujników DNA, co jest także celem proponowanych badań. Chcemy również znaleźć warunki, w których zmiana struktury monowarstwy łącznikowej będzie największa. Na podstawie uzyskanych informacji o mechanizmie przekształcenia planujemy skonstruować ramanowski czujnik DNA, który będzie mógł zostać efektywnie wykorzystany w analizie próbek klinicznych. Oszacujemy czułość i selektywność skonstruowanego czujnika.