Zastosowanie anizotropowych nanocząstek plazmonicznych do terapii fotodynamicznej